top of page

Book mig til foredrag

Alle foredrag udspringer fra mit menneskesyn, som siden 1986 har været grundlaget for mit virke og mine resultater med behandling af misbrugere, klienter og familier i Danmark og USA.

Foredraget er opbygget så ethvert problem, udfordring, sygdom, lidelse, oplevelse kan tilpasses modellen og ”løses, lindres eller afhjælpes” med min særlige mental træningsteknik.

 

Alle foredrag afsluttes med undervisning og en øvelse i min særlige teknik til MENTAL RO OG FORANDRING. Øvelsen vil være tilpasset foredragets emne. 

Alle foredrag kan også arrangeres som 1 dags workshop med UDVIDET undervisning i min metode til MENTAL RO OG FORANDRING – hypnotisk afslapningsteknik.

Trivsel på arbejdspladsen – Den gode medarbejder

Hvad har narkobehandling med arbejdsmiljø at gøre?

Med konkret information om metoden og filosofien fra Egeborg Behandlingscenter og eksempler, beskriver jeg, hvordan man kan skabe det ideelle arbejdsmiljø, som både kan rumme ”de sårbare”, de ”udsatte”, og de super dygtige og samtidig styrke moralen og sammenholdet. Derved skabes både resultater og trivsel. 

En af mine hjertesager er at styrke trivsel og nedsætte sygefravær generelt i samfundet. 

Undersøgelser viser, at LANGT den største del af sygdom/sygefravær skyldes tilstande, som med den rette indsats, kunne undgås.

Smerter, livstilssygdomme, mental og psykisk sårbarhed, stress, depression og angsttilstande, o.a. kan med mine metoder forandres eller fjernes.

Jeg anbefaler, at TÆNKE NYT.

Det er ”good business” at have ”a better life”. Fokus og analyse af problemerne på arbejdspladsen skaber IKKE de fine tal på bundlinjen eller trivsel blandt medarbejderne. 

Trivsel skabes IKKE kun på jobbet – og det hjælper INTET at finde årsagen UDENFOR en selv!

Mistrivsel kan have udgangspunkt i problemer på hjemmefronten. Og det er en privatsag.

Løsningen er, at der skabes en forandring. Rammerne til forandring kan skabes af virksomheden. Men forandringen skal styrkes på hjemmefronten, hvor den enkelte selv skaber rammerne.

Forandring skabes hos den ENKELTE medarbejder, som lader den blomstre både hjemme og på jobbet. 

Selvhjælp og ansvar for egen trivsel giver den bedste succes.

Jeg tror på, at robuste personer håndterer udfordringerne optimalt positivt.

Det er filosofien bag mit koncept.

 

Nedsættelse af sygefravær er et resultat af fokus på løsningen = SUNDHED og trivsel.

Raske borgere kommer lettere i job.

Raske medarbejdere nedsætter sygefraværet.

Det behøver ikke koste "en krig” – og det er lettere end man tror.

 

Nye metoder kan give nye resultater.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Trivsel på bundlinjen og chefkontoret – Den gode leder

Hvad har narkobehandling med bundlinje og lederskab at gøre?

At skabe værdi og resultater er i høj grad betinget af en leders evne, til at få medarbejderne til at skabe succes med deres indsats og engagement.

Den gode leder deler erfaring, styrke, passion og engagement -  så medarbejderen kan følge efter

Metoden på Egeborg beviste, at hundrede-vis af misbrugere kunne skabe deres egen frihed fra misbruget. Jeg viste, som leder, hvordan misbrugerne i sig selv fandt egne redskaber til frihed og succes. De kom til at tro på SIG SELV. De ydede deres bedste og gjorde, hvad der var NØDVENDIGT. De droppede undskyldningerne for fiasko. De fandt viljen til at ville, evnen og styrken til at kunne og modet til at gøre det.

De satte deres egne behov i baggrunden til fordel for fællesskabet. De arbejdede for den fælles succes og for sagen.

Som leder skabte jeg rammerne, som gjorde det muligt at skabe successen. Misbrugerne oplevede, at de selv skabte succes for ”virksomheden”, som i dette tilfælde var Egeborg.

De producerede med fantastisk resultat på ”bundlinjen”

– mange er stadig alkohol og –stoffrie.

 

Teknikken kan implementeres i enhver virksomhed.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Trivsel i familien – Den gode forælder

Hvad har narkobehandling med opdragelse af børn at gøre?

Børn behøver i virkeligheden INGEN opdragelse. De behøver vejledning i af håndtere de situationer, som de støder på gennem deres opvækst. Det er blevet meget ”op i tiden” at have fokus på, HVAD børnene føler. Det er faktisk ret uvæsentligt. Børn har ingen mental følelsesmæssig referenceramme, så de vil oftest REAGERE med, hvad de umiddelbart ”har på hylden”. 

Her skal forældre på med ”hov og holdt”- ”Nu skal jeg vise dig, hvad man gør i den her situation”.

Så pointen er, at forældrene har MANUALEN. 

Børn vil leve op til deres forældres forventninger – forvent det bedste!

 

Foredraget viser med eksempler, hvordan ENHVER situation kan klares uden kaos. Det var muligt med mere end 200 utilpassede narkomaner på Egeborg.

De fleste skulle lære det meste, som får en dag til at fungere.

Og det lykkedes. Der var stort set ALDRIG ballade eller kaos.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Trivsel i parforholdet – Den gode partner

Hvad har narkobehandling med partnerskab at gøre?

Narkomaner eller misbrugere i al almindelighed har særdeles travlt med at ”forandre det, som de ikke vil acceptere”. De selvmedicinerer og dulmer. De beklager sig og forlanger, at andre ”retter ind” og tilfredsstiller deres behov. De giver andre og omstændigheder skylden for deres manglende succes og lykke. De anvender undskyldninger for ikke selv at tage ansvar. De lader gerne andre ”gøre arbejdet”, mens de tåger rundt i en døs eller en stille bimmelim.

LYDER DET BEKENDT? – FRA DIT PARFORHOLD ELLER ÆGTESKAB? 

Er du den kvinde, der umiddelbart efter det 1. møde med din elskede, starter med at ”ændre” hans vaner, tøj, madvaner og hvem han omgås og hvad han laver? Beklager du dig over hans manglende indsats for at ”gøre dig lykkelig og succesrig”?

Eller er du den mand, som ”hjælper til” med husarbejdet og børnene, men overlader overblikket og ansvaret til moren? Dulmer du din samvittighed i ”for meget arbejde” og arrangementer med vennerne?

 

Kærlighed - og at elske betyder, at du har en betingelsesløs lyst til at tilfredsstille din elskedes behov.

Kærlighed gør ALDRIG ondt og har ingen SMERTE!

Afhængighed gør ondt og indebærer smerte.

Foredraget viser med eksempler fra Egeborg metoden, hvordan man vokser med opgaverne, tager ansvar og dropper de dumme undskyldninger for manglende succes.

Metoden beviste, at TEAM working fungerer.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Mental trivsel – Det gode sind

Hvad har narkobehandling med mental ro og balance at gøre?

Mange undlader at acceptere, at livet skal leves med ”hele pakken” af følelser. Sorg, tristhed, ked af det, afvisninger, vrede, eufori, bekymringer, osv osv er en del af ”fødselsgaven”. Så gå kun i gang med at acceptere det, som du ikke kan ændre og find dit mod frem til at ændre det, som du kan. 

Tal ordentligt til dig selv og lad andres negative meninger prelle af. Men undlad at ”stikke af”. Tag ansvar her og NU. Og vigtigst: UNDLAD at sige fra. Sig til …...til alt godt for andre og dig. Vær en del af det gode. Dit sind vil lytte.

 

Tal ordentligt til dig selv og andre – din underbevidsthed lytter!

Foredraget viser med historien fra Egeborg, at DET GODE FRIE SIND blomstrer, når man giver mere end man modtager. At bevare den gode stemning er nødvendigt.

Det gode sind slipper mørket, når blikket rettes ud af mod verden og man er en del af sammenholdet.

Så behøves ingen ”selvmedicinering” eller flugt.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Fysiske sygdomme – Det gode helbred

Hvad har narkobehandling med ”helbredelse” af fysiske sygdomme at gøre?

Din fortid er aldrig din skæbne!

Misbrugerne på Egeborg havde alverdens sygdomme. I takt med at de slap medicin og "den dårlige livsstil" blev deres helbred gevaldig meget bedre. De var fyldt med dårlige forslag om "hvor galt det var fat" med deres helbred og ulykkelighed.

Vi er opdraget til, at vi går til lægen og "får noget" når vi har ondt. Vi er opdraget til at blive undersøgt inden vi er syge? Vi vil have retten til at behandle os selv skidt, både mentalt og fysisk, og samtidig holder vi øje med, NÅR vi bliver syge? 

Foredraget handler om hvordan du MENTALT og med HYPNOSETEKNIKKER kan forandre også fysiske tilstande - skabe positive celleforandringer - fjerne smerter - sove bedre - spise godt - ændre dine organers må at fungere på - regulere blodtryk, stoftskifte, kolesterol o.a.

BRUG DIN HJERNE til en fysisk forandring.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Skab og lev dit liv med succes - Det gode liv

Hvad har narkobehandling med succes i livet at gøre?

Drop undskyldningerne for tristhed, fiasko og manglende succes.

Alt hvad du kommer igennem – gør dig stærkere.

Vi har ikke brug for power – vi har brug for RO og balance.

At trives betyder ikke, at man undgår udfordringer, sorg, smerte, afvisninger, misforståelser og andet der rammer hjertet, tankerne, tårekanalerne eller forstanden.

Trivsel betyder, at uanset, hvad der sker, er man i stand til at håndtere situationen. 

Jeg vil med foredraget beskrive, hvordan jeg med mit livssyn har taklet ”dårlig barndom”, forældres skilsmisse, alkoholisk far der forlod hjemmet, mistet søster, bror som blev narkoman, søster som døde af alkohol, ægteskab med stofmisbruger, vold, kronisk alvorlig syg datter, hjerneblødning, flytning til udlandet, udfordrene økonomi,  osv. osv.

 

Medbring dine besværligheder og match dem med

mine tidligere udfordringer.

Du vil forlade foredraget mere taknemmelig.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

Sælg mere - Den gode sælger

Hvad har narkobehandling med sælgertræning at gøre?

Siden jeg startede, som behandler og motivator, har man betragtet misbrugere som svære at ”overtale og motivere” til behandling. Men andre ord, de har ikke villet ”købe varen”. Jeg har ALDRIG haft et problem med at tilbyde og overtale en misbruger til at sige JA til at ”købe min vare” - BEHANDLING.

Min teknik bygger på en ganske særlig kommunikation med ”det underbevidste sind”. Jeg anvender ord og sætninger, som får ”kunden” til at opleve, at der er et ”behov for varen”. Det kræver selvfølgelig, at du ikke sælger skidt og skrammel. Kunder, eller misbrugere, er ikke dumme. Og ingen ønsker at blive taget ved næsen.

 

De fleste er motiveret for en god handel – men gider ikke en irriterende sælger.

Der er forskel på at sælge og TILBYDE en fantastisk vare.

Foredraget lærer dig at anvende andre teknikker end

OVERTALELSE OG ”AT PRAKKE KUNDEN NOGET PÅ”. 

Bliv en autentisk sælger med succes.

Varighed: 3 timer eller efter aftale

Pris: Efter aftale

bottom of page